76/90

  • Προέκταση για το FELCO 70 και το FELCO 73 - Μήκος 120 cm
Made in Switzerland by FELCO
76/90

Product Information