77/90

  • Προέκταση για το FELCO 70 και το FELCO 73 - Μήκος 150 cm
Made in Switzerland by FELCO
77/90

Product Information