Πεδία χρήσης

Ποιο είναι το κατάλληλο εργαλείο FELCO για το πεδίο χρήσης;
Δενδροκομία

Δενδροκομία

Κατάλληλο τόσο για εργασίες κλαδέματος διαμόρφωσης όσο και συλλογής καρπών. Κλάδεμα και μορφοποίηση δένδρων και θάμνων. Περιορισμός ανάπτυξης παρασίτων και μετάδοσης ασθενειών, από δέντρο σε δέντρο.